len-ke-hoach-on-tap-mon-Vat-ly-danh-cho-hoc-sinh-lop-12-3

0

len-ke-hoach-on-tap-mon-Vat-ly-danh-cho-hoc-sinh-lop-12-3

Nếu các em nhận thấy mình cần có sự giúp đỡ của gia sư thì đừng ngần ngại đề nghị với cha mẹ về vấn đề này

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng