Quá trình phát triễn và ngừng phát triễn của Dương vật

0

Một câu hỏi thường được các anh chàng đặt ra Khi nào thì dương vật bắt đầu phát triển ? và Khi nào thì nó ngưng phát triển? ở các Group thảo luận rất nhiều. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn những thông tin hữu ích nhất:

1. Khi nào thì dương vật (của quý) của đàn ông phát triển mạnh ?

Từ khi sinh ra thì dương vật của bạn đã bắt đầu phát triển. Tuy nhiên giai đoạn mà dương vật của bạn phát triển nhanh nhất để to hơn và dày hơn là ở độ tuổi dậy thì từ 10 đến 14 tuổi.

Tuy nhiên với mọi người thì độ tuổi dậy thì có thể khác nhau, có những người dương vật phát triển đầy đủ ở độ tuổi khoảng 13 tuổi, cũng có những người đến 18 tuổi thì mới phát triển đầy đủ.

Khi nào thì Dương vật (của quý) của đàn ông phát triển và ngưng phát triển ?

2. Khi nào thì dương vật của bạn ngừng phát triển ?

Dương vật của bạn ngừng phát triển hay phát triển rất ít khi bạn kết thúc độ tuổi dậy thì, thường thì khoảng 16 tuổi thì đa số cơ thể của mọi người  gần như trưởng thành nên dương vật sẽ phát triển chậm lại đến khoảng 18 tuổi thì gần như không có sự thay đổi về chiều dài và độ dày của dương vật nữa.

Khi nào thì Dương vật (của quý) của đàn ông phát triển và ngưng phát triển ?

Nếu bạn đang dưới độ tuổi 18 mà kích thước dương vật vẫn còn nhỏ thì cứ yên tâm nhé vì bạn vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Theo 1thich.com

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng