ban-da-biet-gi-ve-viec-chuyen-gioi-tu-nu-sang-nam-1

0

ban-da-biet-gi-ve-viec-chuyen-gioi-tu-nu-sang-nam-1

Người chuyển giới là người trải qua quá trình phẫu thuật để thay đi giới tính

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng