16 kiểu làm tình cho GAY đạt khoái cảm

0

Khi tình yêu đơm hoa kết trái thì ước muốn mang lại hạnh phúc cho bạn tình là điều mà ai cũng mong muốn nhưng khác với những người bình thường  những người Gay họ cũng có những tư thế đạt tới khoái cảm khác nhau. Dưới đây là những chia sẽ về 16 thế làm tình mà quyển sách nổi tiếng “The Book Of Mormon Missionary Positions”, nhắc tới.

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

Theo đó 2 nhà truyền giao này đã mô phỏng lại các vị trí, tư thế hay kiểu làm tình dành cho Gay

Bộ ảnh được thực hiện bởi: Giám đốc nghệ thuật: Sara Phillips. Nhiếp ảnh gia: Neil Dacosta. Sáng tạo: Shelby Menzel. Sửa tranh: Saskia Thompso.

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

Tham khảo: mormonmissionarypositions

Theo 1thich.com

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng