31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) bạn không nên bỏ lỡ

0
Cập nhật lần cuối

Dưới đây là danh sách các bộ phim đam mỹ hay nhất hiện nay của Thái Lan và Trung Quốc cho các bạn dễ dàng tìm kiếm mà bạn không nên bỏ lỡ.

1. Bộ phim Love Sick The series – Series nhiều phần của bộ phim Love Sick

Đây là phim đam mỹ Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

2. Bộ phim Timeline – Phim đồng tính nam Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

3. Bộ phim Love’s coming – Phim Khi Tình Yêu Đến – Phim đam mỹ Thái lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

4. Bộ Phim My Bromance – Tình Anh Em – Phim Đam mỹ Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

5. Phim Sweet Boy – Phim đam mỹ Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

6. Phim Bạn Cùng Phòng Tôi Là Hồ Ly Tinh – Hay có tên khác là Ngã Đích Thất Hữu Thị Hồ Tiên.

Phim đam mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

7. Phim Hai Người Cha – Fathers 2016 – Phim đồng tính nam Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

8. Phim Số 10 phố Yên Đại Tà – Phim Đam Mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

9. Phim Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu – Phim Đam Mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

10. Phim Chuyện Kể Lúc Chạng Vạng – Hay có tên là Mộ dạ truyền thuyết – Phim đồng tính nam Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

11. Phim Thượng Ẩn – Phim Gay Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

12. Phim Cầu Vòng Xám – Views of Love – Phim Gay Thái

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

13. Phim Cún Con Yêu Dấu – Secret Love: Puppy Honey 2016 – Phim Đam Mỹ Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

14. Phim Song Trình – A Round Trip to Love – Phim Gay Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

15. Phim Bất khả kháng lực – Phim đam mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

16. He Can (Touching) – Nam Nam Dự Nhiệt – Phim đam mỹ Đài Loan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

17. Phim Thiên Sinh Bất Động – hay tên khác là Sự Khác Biệt Bẩm Sinh – Phim gay Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

18. Bộ Phim Make it right the series – Phim gay Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

19. Bộ Phim Nam hoàng hậu Hàn Tử Cao – phim đồng tính nam Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

20. Bộ Phim Mạch Ái – hay tên khác là “Linh giới cơ hữu” – hay có tên khác là “Người tình ma giới”.

Phim đam mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

21. phim Love Songs Love Stories – Phim gay Thái

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

22. Phim Father and Son – Cha và Con – Phim Thái lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

23. Phim Diary Tootsies The Series – Nhật Ký Yểu Điệu Thục Nam – Phim đồng tính nam Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

24. Phim Love Next Door phần 1 + 2 – Phim đam mỹ Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

25. Phim Water Boyy – Phim đam mỹ Thái Lan

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

26. Phim Gayok Bangkok – Phim gay Thái

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

27. Phim Like Love 1 – Tựa Như Tình Yêu 1 – Phim đam mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

28. Phim Like Love 2 – Tựa Như Tình Yêu 2 – Phim đam mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

29. Phim Thay Thế Tình Yêu – Phim Đồng tính nam Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

30. Phim Nghịch Tập – Yêu Phải Tình Địch – Phim đồng tính nam Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

31. Phim Chỉ vì gặp cậu – Be Here For You – Phim đam mỹ Trung Quốc

Tổng hợp 31 Bộ Phim Đam Mỹ (Gay) Châu Á (Trung + Thái) hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Trên đây là những bộ phim đam mỹ , đồng tính nam (Gay) hay nhất hiện nay mà bạn nên xem và không nên bỏ lỡ.

Bạn thích nhất bộ phim nào trên đây, hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết

Theo 1thich.com

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng